Czytanie ze zrozumieniem, to bardzo ważna umiejętność. Nabywa się jej z początkiem nauki w szkole. Dziecko powinno rozumieć czytany tekst pod koniec pierwszej klasy. Oczywiście w tym wieku jest to tekst bardzo krótki.

Ćwiczenia czytania ze zrozumieniem zajmują większą część czasu przeznaczonego na naukę początkową. Specjaliści biją na alarm, że kolejne pokolenia dzieci mają coraz większe problemy z rozumieniem treści przekazywanych za pomocą tekstów. Poniższy artykuł poświęcam tej tematyce. Postaram się podpowiedzieć jak ćwiczyć tę umiejętność.

Rozumienie tekstów

Zanim dziecko zacznie rozumieć teksty, musi dobrze rozumieć kierowane do niego słowa. Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem pojawia się wraz z pierwszym odczytanym przez dziecko słowem. Rozumienie pojedynczych słów powinno stopniowo rozwijać się w rozumienie coraz dłuższych zdań. Rozumienie tekstów jest niezbędne każdemu z nas. Bardzo wiele treści dociera do nas przez słowo pisane.

Czytanie książek

Świetnym sposobem na trenowanie czytania ze zrozumieniem jest czytanie książek. Zanim dziecko zacznie samodzielnie czytać, warto poświęcać czas na wspólne czytanie. Czytaj maluszkowi krótkie teksty, oglądajcie książeczki i wspólnie opowiadajcie to, co przeczytałeś. Proś dziecko, aby własnymi słowami streszczało to, co usłyszało. Zadawaj przedszkolakowi pytania odnoszące się do króciutkiego tekstu. Pytaj na przykład „o czym był ten wierszyk”, „co robił chłopiec”, „co jadł piesek”, „gdzie była krówka” itp. Nauczysz je w ten sposób koncentrowania się na treści tekstów. Im dziecko jest starsze, tym dłuższe teksty powinno rozumieć. Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem ma miejsce zawsze wtedy, gdy starszy uczeń musi nauczyć się jakiegoś materiału z książki. Nie ważne, czy będzie to podręcznik do historii, geografii czy biologii. Bez rozumienia tekstów, dziecko nie jest w stanie przyswoić, zapamiętać i powtórzyć żadnego materiału. Chcąc sprawdzić tę umiejętność u dziecka, pytaj go co zapamiętało z przeczytanego tekstu Nie zaniedbuj ustnych zadań domowych.

Czytać i rozumieć

Na pytanie jak czytać ze zrozumieniem istnieje jedna odpowiedź: czytać tak, by umieć odtworzyć przeczytane treści. Umiejętność tę ćwiczy się przez całe życie. Czytanie ze zrozumieniem przydaje się na każdym kroku. Bez niego nie umielibyśmy obsłużyć wielu urządzeń instalowanych w miejscach publicznych. Chodzi o krótkie instrukcje słowne, które wyświetlają się na ekranach bankomatów, o polecenia wypisane na automatach, w których można kupić gorącą kawę, zimne napoje lub słodkie przekąski, o instrukcje obsługi różnego rodzaju bramek, parkometrów itp. Urządzenia tego typu trzeba obsłużyć dość szybko, a zatem równie szybko trzeba zrozumieć treść związanych z nimi poleceń.

Wypełnianie formularzy

Jak_czytac_ze_zrozumieniemSzkolne ćwiczenia czytania ze zrozumieniem są niezbędne także po to, by w przyszłości radzić sobie z różnego rodzaju formularzami. Formularze składają się z wielu rubryk wypełnionych różnymi terminami. Wypełnianie ich sprawia trudności wielu osobom. Zaniedbanie tej umiejętności może rodzić niepotrzebne stresy, wynikające z bezradności w wielu sytuacjach. W wielu miejscach tekst bywa zastępowany obrazkami. Ale nie wszędzie tak się da. Formularze są tego przykładem.