Jak pisać pamiętnik, czyli historię własnego życia, każdy musi zdecydować sam. Pamiętnik, to rzecz osobista. Pisze się ją po to, by odreagować przeżycia i związane z nimi emocje. Pisanie pamiętnika nie jest obecnie tak modne, jak miało to miejsce na przykład jeszcze w dziewiętnastym stuleciu.

Pamiętniki kojarzymy głównie z uczuciowymi rozterkami młodych dziewcząt. Ale nie tylko one je piszą. Własne losy w porządku chronologicznym opisało w pamiętnikach wielu wybitnych pisarzy. W poniższym tekście piszę o tym jak pisało się pamiętniki kiedyś, a jak robi się to teraz.

Pamiętniki sprzed lat

Pamiętniki pisane przed laty są źródłem wiedzy o życiu wielu ludzi. Zasady jak prowadzić pamiętnik były wówczas proste i jednoznaczne. Czym więc były pamiętniki? Były to zeszyty, w których skrycie i w tajemnicy przed innymi spisywało się elementy własnej codzienności. W starych czasach pamiętniki były powiernikami sekretów, których nie chciało się powierzać innym ludziom. Zeszyty z osobistymi zapiskami chowało się przed innym i nie pokazywało nikomu. Znajdywane po latach zdradzały wiele tajemnic zwyczajnych i niezwyczajnych ludzi. Pamiętniki pisane były w pierwszej osobie. Każdy wpis rozpoczynał się datą. Notatki czyniło się głównie wtedy, gdy działo się coś niezwykłego lub gdy przeżywało się jakieś problemy lub żywiło głębokie uczucia.

Pamiętniki współczesne

W pisaniu pamiętników dokonała się swoista rewolucja. Rewolucję tę zawdzięczamy pojawieniu się nowych technologii przekazywania informacji. Na pytanie jak pisze się pamiętnik udzielimy dziś kilku prostych odpowiedzi. Zacznijmy od tego, że nie pisze się go na papierze, w każdym razie większość tak nie czyni. Współczesne pamiętniki pisze się na komputerze. Zmieniło się też to, że dawne pamiętniki pisało się głównie dla siebie. Dziś zamieszcza się je w internecie, tak więc jest to forma dzielenia się własnymi przeżyciami z innymi. Publikowane w sieci pamiętniki nazywamy blogami. W zależności od upodobań i potrzeb, można je udostępniać wybranej grupie osób lub wszystkim. Pamiętniki pisane w internecie mogą być ogólne lub tematyczne. Można pisać po prostu o wszystkim, co się dzieje lub o jakiejś konkretnej dziedzinie życia: wędrówkach wysokogórskich, gotowaniu, książkach, modzie, sztuce, turystyce itp. Słowo ”pamiętnik” ma jeszcze jedno znaczenie. Pozostałością po tradycyjnych papierowych pamiętnikach są małe zeszyciki, w które wpisujemy się komuś na pamiątkę.

Piszemy pamiętnik

Jak_pisac_pamietnikPisząc pamiętnik do szuflady możemy pisać tam co tylko chcemy. Treść takich zapisków może być zagmatwana, niejasna i niezrozumiała dla wszystkich oprócz nas. A jak pisze się pamiętnik udostępniany w sieci? W takim pamiętniku nie mogą znajdować się treści nawołujące do nienawiści i szkodzenia komukolwiek. Wirtualny pamiętnik udostępniany wielu ludziom musi być zrozumiały i czytelny. W przeciwnym razie nikt nie będzie go czytał. Nie warto też pisać nudnych i długich pamiętników. Niewnoszące niczego zapiski nie spotkają się z zainteresowaniem odbiorców. A w wirtualnych pamiętnikach chodzi głównie o to, by zainteresować innych tym, co mamy do powiedzenia.