Motywowanie pracowników, to zagadnienie istotne dla wydajności i jakości pracy. Pozornie wydaje się tylko, iż do pracy powinno motywować samo posiadanie jej i otrzymywanie comiesięcznego wynagrodzenia. Ale rzeczywistość pracy jest bardziej skomplikowana i złożona. Wraz z upływem lat motywacja pracowników do wykonywania swoich obowiązków staje się mniejsza. Zapraszam do lektury artykułu, w którym poruszam problem podnoszenia motywacji ludzi pracujących w różnych miejscach i zawodach.

Praca, która cieszy

Prawie każda praca cieszy i ekscytuje na początku. Wyjątek stanowią te zajęcia, do których jesteśmy zmuszeni i które wykonujemy bez najmniejszego poczucia przyjemności i spełnienia. Wbrew pozorom, wcale nie jest tak, że prostsze i gorzej płatne prace mniej cieszą ludzi. Motywacja do pracy wcale nie zależy od tego, co robimy, ale od tego, na ile to co robimy, spełnia nasze aspiracje i oczekiwania. Można uwielbiać naprawianie samochodów, a nienawidzić prac biurowych, choć te powszechnie kojarzą się z czymś lepszym, niż grzebanie w silnikach. Chęć lub niechęć do wykonywania określonych czynności zależy od wielu czynników. Od umiejętności motywowania pracowników do pracy zależy to, czy dojdzie do tak zwanego wypalenia zawodowego. Wypalenie zawodowe istotnie pogarsza jakość pracy i zmniejsza jej wydajność.

Docenianie pracowników

Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że motywacja pracownika zależy od tego, czy i jak doceniana jest jego praca. Wyrazem doceniania czyjejś pracy są pochwały słowne, wyróżnienia na tle grupy i gratyfikacje finansowe. Pracownik, który czuje się niedoceniany, z biegiem lat traci spontaniczną chęć wykonywania swojej pracy i radość działania na rzecz firmy. Pracodawcy powinni doceniać swoich pracowników nie tylko dlatego, by ci dobrze się czuli w miejscu pracy, ale także we własnym interesie i w interesie własnych przedsiębiorstw. Doceniany pracownik pracuje lepiej i wydajniej, czuje się bardziej związany z firmą i oddany jej.

Czytelne oczekiwania

Dobrze zorganizowany i przemyślany system motywacji pracowników zakłada czytelne i jasne formułowanie oczekiwań i wymagań. Pracownik, który wie czego się od niego oczekuje, jest w stanie spełniać pokładane w nim nadzieje. Bez znajomości oczekiwań i wymagań, postępuje tak, jak myśli, że powinien postępować. Postępowanie według własnego uznania nie zawsze trafia w oczekiwania pracodawców. Na takim gruncie łatwo o niepotrzebne nieporozumienia. Niezadowolony zwierzchnik krytykuje pracownika, który z kolei czuje, że krytyka jest niesłuszna. Niezasłużone upomnienia i nagany nie motywują do pracy. Wręcz przeciwnie: zniechęcają do solidnego i oddanego wykonywania jej.

Awans możliwy do zdobycia

Motywowanie_pracownikaPowszechnie wiadomo, że do dobrego wykonywania pracy motywuje możliwość awansu. To prawda, ale motywowanie do pracy tą metodą działa tylko wtedy, gdy obiecywany awans jest realny i możliwy do osiągnięcia. Mówiąc wprost, odległość między poszczególnymi szczeblami drabiny awansu nie może być zbyt duża. Oddalający się wciąż i mglisty awans, w pewnym momencie przestaje cieszyć. Człowiek traci chęć i siły by na niego pracować.